Herbestemmen leeg vastgoed

Leeg vastgoed staat in afwachting op betere tijden regelmatig leeg of wordt ondergebracht bij anti-kraakpartijen. Beide situaties dragen niet bij aan de waardestijging van een object, aan lastenverlichting voor de eigenaar of aan de verbetering van het buurt-imago.

De Pier
Paradijsvogel Advies levert maatwerk-oplossingen om uw lege vastgoed (al dan niet tijdelijk) te transformeren tot renderend vastgoed met een positief imago. Hierbij hanteren we het 3XWIN principe:
 
1. De vastgoedeigenaar ontvangt zowel financieel rendement (huurders betalen bijdrage in de huurlasten) als maatschappelijk rendement (leeg vastgoed met een zinvolle transformatie draagt bij aan de omgeving).
 
2. Het zelfstandig ondernemerschap in de wijk wordt gestimuleerd door de kans op betaalbare huurlasten.
 
3. Zorgvuldig geselecteerde nieuwe huurders voorzien met hun product of dienst in een behoefte van de omgeving. Dit versterkt de uitstraling van het gebied wat een positief effect heeft op de huurder, de vastgoedeigenaar en de buurt.